Drogi Św. Jakuba mają szczególną wartość dla tożsamości kontynentu europejskiego. Są elementem spajającym jego historię i kulturę, są symbolem wymiany kulturowej zjednoczonej Europy. Znaczenie Dróg Świętego Jakuba dla dziedzictwa kulturowego doceniła Rada Europy ogłaszając je w 1987 roku pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym i wzywając rządy państw, miast i organizacje pozarządowe o odtworzenie i utrzymywanie Dróg Św. Jakuba.

Droga św. Jakuba

Konferencja popularno-naukowa pt.  „Pomorska Droga Świętego Jakuba – kultura, religia, turystyka” - 29.05.2012r. -

Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Papieża Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin

O konferencji

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Fundacja SZCZECIŃSKA

ul. Królowej Korony Polskiej 28E
70-485 Szczecin skr. 167, tel. +48 91 885 1 845, fax +48 91 885 1 850
serwis - wersja angielska Mariusz Dubojski
serwis - wersja niemiecka Ewa Pobłocka Project co-financed from European Development Funds within South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007-2013; Projekt „RECREate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba”; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013; Oś priorytetowa: Atrakcyjność i wspólna tożsamość; Cel: Zrównoważone wykorzystywanie zasobow naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego.
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone