English

The ways of St. James are of particular value for the identity of the European continent. They bond its history and culture, they are a symbol of cultural exchange in the united Europe. The importance of the Way of St. James for the cultural heritage of Europe was appreciated by the Council of Europe by announcing in 1987 the first European Cultural Route and calling on governments, cities and non-governmental organisations to restore and maintain the Ways of St. James.

THE WAY OF ST. JAMES

Popular-scientific conference entitled “The Pomeranian Way of St. James - culture, religion, tourism”  Auditorium of the Theology Faculty  of the University of Szczecin, ul. Pawła VI 2, 71-459 Szczecin

CONFERENCE 2012

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Fundacja SZCZECIŃSKA

ul. Królowej Korony Polskiej 28E
70-485 Szczecin skr. 167, tel. +48 91 885 1 845, fax +48 91 885 1 850
serwis - wersja angielska Mariusz Dubojski
serwis - wersja niemiecka Ewa Pobłocka Project co-financed from European Development Funds within South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007-2013; Projekt „RECREate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba”; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013; Oś priorytetowa: Atrakcyjność i wspólna tożsamość; Cel: Zrównoważone wykorzystywanie zasobow naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego.
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone