Konferencja 2012

Konferencja 2012 15 maja 2012 wyświetleń: 8532

O konferencji

Konferencja popularno-naukowa pt.  „Pomorska Droga Świętego Jakuba – kultura, religia, turystyka” - 29.05.2012r. -

Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Papieża Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin

Program konferencji

09:00-09:30 Rejestracja uczestników

09:30-10:10 Rozpoczęcie konferencji

10:15-10:45 Psychologiczno-religijny model pielgrzymowania - ks. prof. Zdzisław  Kroplewski, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

10:50-11:20 Pilgern als Nischentourismus / Pielgrzymowanie jako turystyka niszowa - prof. Wilhelm Steingrube / dr Ralf Scheibe, Wydział Geografii i Ekonomiki Społecznej, Uniwersytet Greifswald

11:25-11:55 Waloryzacja szlaku Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba w aspekcie krajoznawczym
- geograficzne, kulturowe i przyrodnicze uwarunkowania rozwoju Dróg Świętego Jakuba - dr Tomasz Duda, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński

12:00-12:30 Der Jakobsweg als touristisches Produkt? Eine kritische Analyse / Droga Jakubowa jako produkt turystyczny? Analiza krytyczna.- dipl. geogr. Gabriel Gach, Wydział Geografii i Ekonomiki Społecznej, Uniwersytet Greifswald

12:30-13:00 Przerwa kawowa

13:00-13:30 Analiza potencjału usługowego Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, na terenie województwa zachodniopomorskiego   - prof. Aleksander Panasiuk, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

13:35-14:05 „Sprachenvielfalt am Jakobsweg - Ein Beitrag zur Kategorisierung des Camino de Santiago als antropologischer Raum"/ Różnorodność językowa na Drodze Św. Jakuba – wkład do kategoryzacji Camino de Santiago jako antropologicznej przestrzeni - prof. Javier Gómez-Montero (Uniwersytet Kiel)

14:10-14:40 Turystyka niepełnosprawnych - dr hab. Krzysztof Kaganek, Instytut Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

14:45-15:15 Deutsch-Polnische Zusammenarbeit im Rahmen des Westpommerischen Jakobsweges / Współpraca polsko-niemiecka w oparciu o Zachodniopomorską Drogę Św. Jakuba - Ewa Drozdowska, Ulrike Schulz, Uniwersytet Viadrina Frankfurt nad Odrą

15:20 Zakończenie konferencji

ost. aktualizacja: 2012-11-30

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Fundacja SZCZECIŃSKA

ul. Królowej Korony Polskiej 28E
70-485 Szczecin skr. 167, tel. +48 91 885 1 845, fax +48 91 885 1 850
serwis - wersja angielska Mariusz Dubojski
serwis - wersja niemiecka Ewa Pobłocka Project co-financed from European Development Funds within South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007-2013; Projekt „RECREate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba”; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013; Oś priorytetowa: Atrakcyjność i wspólna tożsamość; Cel: Zrównoważone wykorzystywanie zasobow naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego.
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone