Droga św Jakuba

Droga św Jakuba 15 maja 2012 wyświetleń: 9174

Droga św. Jakuba

Drogi Św. Jakuba mają szczególną wartość dla tożsamości kontynentu europejskiego. Są elementem spajającym jego historię i kulturę, są symbolem wymiany kulturowej zjednoczonej Europy. Znaczenie Dróg Świętego Jakuba dla dziedzictwa kulturowego doceniła Rada Europy ogłaszając je w 1987 roku pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym i wzywając rządy państw, miast i organizacje pozarządowe o odtworzenie i utrzymywanie Dróg Św. Jakuba.

Wędrowanie po oznaczonych muszlą Drogach Jakubowych często odbywa się w pojedynkę lub małą grupą. Dzisiejszy człowiek potrzebuje w ciszy, z daleka od codziennej krzątaniny i zgiełku być sam na sam ze swoimi myślami. Takie spowolnienie, odwrócenie od bieżących spraw, sprzyja zwrotowi ku duchowości. To nie tylko wędrówka przez interesujące miejsca oddalone o dziesiątki, setki, czy tysiące kilometrów od własnego domu, poznawanie kultury innych narodów, ale również podróż w głąb siebie. Wędrowanie europejskim szlakiem kulturowym to nieocenione bogactwo doznań nie tylko wewnętrznych, ale i kulturowych.

 

Głównymi celami projektu są:

 • reaktywacja historycznych szlaków w obszarze transgranicznym pomorza wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych
 • przyczynienie się do podniesienia konkurencyjności tego obszaru w stosunku do innych regionów
 • wykorzystanie know-how z istniejących i odtwarzanych dróg jakubowych, głównie z Niemiec, gdzie w reaktywację szlaku włączyły się środowiska naukowe i  kościoły
 • włączenie w reaktywację szlaku różnych środowisk:
  • władz samorządowych
  • kościołów
  • organizacji społecznych
  • podnoszenie świadomości wśród mieszkańców o położeniu ich miejscowości na europejskim szlaku kulturowym i zachęcenie do aktywnego jego kreowania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu
  • zapewnienie spójności wynikającej z różnorodności funkcji, jakim ma służyć Droga: kulturowa, pielgrzymkowa i turystyczna
  • promocja i testowanie możliwości korzystania ze szlaku jako produktu turystycznego przez osoby niepełnosprawne i starsze,

 

utworzono : 2012-05-15
cofnij drukuj do góry